Archiwum webinarów 2021 (nagrania)

Nagrania webinarów są dostępne dla osób, które w nich uczestniczyły.

Course Image Zaawansowane metody oceniania w Moodle

Zaawansowane metody oceniania w Moodle

Nagranie dostępne dla osób, które uczestniczyły w webinarze 23 kwietnia 2021.

Podczas webinaru przedstawiłem dostępne w Moodle narzędzia do tzw. zaawansowanego oceniania zadań i dyskusji na forum. Zaawansowane metody oceniania pozwalają nam oceniać zadanie lub udział w dyskusjach z wykorzystaniem kilku ustalonych przez nauczyciela kryteriów jakościowych, dzięki czemu ocenianie jest bardziej obiektywne, ale może też być łatwiejsze i szybsze.

Podczas spotkania zaprezentowałem dwie metody oceniania kryterialnego istniejące w Moodle i zademonstrowałem, jak je uruchomić i skonfigurować, a następnie wykorzystać w ocenianiu. A przy okazji opowiedział również o kilku innych aspektach oceniania zadań i udziału w forum.

Course Image Ankiety, badania, kwestionariusze, głosowania

Ankiety, badania, kwestionariusze, głosowania

Nagranie dostępne dla osób, które uczestniczyły w webinarze 18 marca 2021.
Course Image Zakończenie semestru na Moodle

Zakończenie semestru na Moodle

Nagranie dostępne dla osób, które uczestniczyły w webinarze 14 stycznia 2021.